Szkoła bez przemocy

SP nr 14 w Belwederze
Szkoła nagrodzona w konkursie na projekty działań w ramach kampanii „Szkoła bez przemocy”

[Rozmiar: 7157 bajtów]
INFORMACJA O KONKURSIE
Organizatorzy kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” – Grupy Wydawnicze Orkla Press i Polskapresse oraz Fundacja Grupy TP – ogłosiły konkurs na projekty działań szkół zapobiegające oraz przeciwdziałające przemocy i agresji.
Celem konkursu było wspieranie szkół uczestniczących w kampanii „Szkoła bez przemocy” w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie.
Na konkurs napłynęło ponad 900 zgłoszeń, a Projekt naszej szkoły znajduje się wśród 64 najlepszych.

[Rozmiar: 11144 bajtów]      [Rozmiar: 7850 bajtów]

INFORMACJE O PROJEKCIE
Podejmujemy się wielu różnorodnych działań, aby w szkole panowała przyjazna atmosfera. Do konkursu wybraliśmy Projekt:
ZESPÓŁ DO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW „KOMPROMIS” Projekt zgłosiły do konkursu nauczycielki: Iwona Pochopień, Krystyna Kałkowska.
Inicjatorką zespołu jest nauczycielka kształcenia zintegrowanego Iwona Pochopień. Opracowała regulamin działalności zespołu, przedstawiła go w dniu 6 stycznia na konferencji Rady Pedagogicznej, następnie na spotkaniu Rady Szkoły. Na jego podstawie od stycznia 2004 r. rozpoczęła się działalność „Kompromisu”

powrót >>

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]