Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła na początku tego roku szkolnego przystąpiła do społecznej kampanii "Szkoła bez przemocy" Ma na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. Kampania skierowana jest do szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się ze stroną niniejszej kampanii - oto jej adres: www.szkolabezprzemocy.pl


SP nr 14 w Belwederze
Szkoła nagrodzona w konkursie na projekty działań w ramach kampanii „Szkoła bez przemocy”
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]