Działalność Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VI


Samorząd uczniowski prowadzi akcje na rzecz chorych i potrzebujących dzieci. Współpracuje z fundacjami "Pomóż i Ty", "Serce - Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom", "Wszystko dla dzieci". Uświetnia ważne uroczystości szkolne przygotowując akademie, apele. Organizuje dyskoteki szkolne oraz szereg różnych konkursów.
Pod patronatem samorządu odbywają się Popisy Młodych Talentów oraz obchody Dnia Patrona Szkoły.

Przedsięwzięcia koordynują opiekunowie:
mgr Anna Świszcz
mgr Bartosz Kowal

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Władze Samorządu Uczniowskiego.
  1. Władze Samorządu Uczniowskiego są jedynymi wyrazicielami woli uczniów w stosunku do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego.
  2. Organem władzy Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
  3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
   • przewodniczący,
   • zastępca przewodniczącego,
   • sekretarz.
  4. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana przez Samorząd Uczniowski zgodnie z obowiązująca ordynacją wyborczą (rozdział VI Regulaminu Samorządu Uczniowskiego).
  5. Kadencja Rady trwa jeden rok, od września do końca czerwca następnego roku.
  6. Rada Samorządu Uczniowskiego informuje ogół uczniów oraz Dyrekcję o swoich decyzjach i swojej działalności.
  7. Posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:
   • członka Rady Samorządu Uczniowskiego,
   • opiekunów Samorządu Uczniowskiego,
   • Dyrektora szkoły.

powrót >>

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]