ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. – 31 stycznia 2017 r. – Półrocze I
23-31 grudnia 2016 r. – Zimowa przerwa świąteczna
10 stycznia 2017 r. – Konferencja klasyfikacyjna
16 stycznia - 29 stycznia 2017 r. – Ferie zimowe
31 stycznia 2017 r. – Konferencja plenarna
1 lutego – 23 czerwca 2017 r. – Półrocze II
13 - 18 kwietnia 2017 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
13 czerwca 2017 r. – Konferencja klasyfikacyjna
23 czerwca 2017 r. – Konferencja plenarna
23 czerwca 2017 r. – Zakończenie roku szkolnego
24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. – Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2016 r.
31 października 2016 r.
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

13 września 2016 r. – Zebrania z rodzicami. Informacje ogólne dotyczące Roku Szkolnego.
18 października 2016 r. – Konsultacje z rodzicami Informacje o postępach w nauce.
15 listopada 2016 r. – Zebrania z rodzicami. Informacje o postępach w nauce oraz dotyczące organizacji jarmarku świątecznego.
5 grudnia 2016 r. – Konsultacje z rodzicami. Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.
12 stycznia 2017 r. – Zebranie z rodzicami. Informacje o ocenach na I półrocze. Podsumowanie I półrocza
14 marca 2017 r. – Konsultacje z rodzicami. Informacje o postępach w nauce.
25 kwietnia 2017 r. – Konsultacje z rodzicami. Informacje o postępach w nauce.
30 maja 2017 r. – Zebrania z rodzicami. Przedstawienie wykazu ocen proponowanych.


Dyżury nauczycieli I półrocze [pdf]
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]