logaf (59 kB)
Akademia Cyfrowej Kreacji Strony internetowe Galerie internetowe Inne prace

Akademia Cyfrowej Kreacji - ACK

Akademia Cyfrowej Kreacji to jedna z wielu zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w naszej szkole w ramach projektu "Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy". Projekt skierowany jest:
- skierowany do Uczniów i Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6 zlokalizowanych w Gliwicach
- realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) oraz Fundacja Domena Rozwoju, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia te adresowane są do uczniów z klas IV-VI. Uczniowie Ci przez cały rok samodzielnie lub w grupach przygotowują różne prace z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www. Podczas warsztatów wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne) oraz programy graficzne, do tworzenia stron www i galerii internetowych takie jak: Corel Draw, Corel Photo-Paint, Tux Paint, Pajączek, Galernik.

Na tej stronie prezentujemy wybrane, najciekawsze prace uczniów.