Regulamin Rady Rodziców

Spis treści

Rozdział I
Postanowienia wstępne

Rozdział II
Wybory do Rady

Rozdział III
Władze Rady

Rozdział IV
Posiedzenia Rady

Rozdział V
Podejmowanie uchwał

Rozdział VI
Prawa i obowiązki członków Rady

Rozdział VII
Fundusze Rady

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]