Rada Rodziców

  W skład Rady Rodziców wchodzą:
 1. Monika Mętel - Przewodnicząca Rady Rodziców
 2. Joanna Olczyk - Zastępca
 3. Grażyna Arbaszewska - Skarbnik
 4. Krzysztof Kopiec- Komisja rewizyjna
 5. Małgorzata Duda - Komisja rewizyjna
 6. Dariusz Falborski - Komisja rewizyjna
 7. Barbara Gontarz - Sekretarz
  Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 zostaje utrzymana:
 • 40 zł - pierwsze dziecko
 • 30 zł - drugie dziecko
 • kolejne jest zwolnione
  Wpłat można dokonać:
 • u przewodniczącego lub skarbnika klasy
 • bezpośrednio na konto Rady Rodziców 08 1050 1298 1000 0090 9216 7924 (tytułem: dobrowolna wpłata na Radę Rodziców)
  - jeżeli indywidualnie to z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa
  - jeżeli skarbnik wpłaca od klasy to z dopiskiem: klasa
 • w sekretariacie - tylko skarbnik klasy

 • Wpłaty można dokonać w całości lub w 2 ratach: do 31 XII 2015r. i do 30 III 2016r.
Regulamin Rady Rodziców
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]