kontakt

adres:

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Jedności 35
44 - 119 Gliwice

telefon/fax:

(32) 237-02-97

e-mail:

sekretariat@sp14.gliwice.eu
sp14-gliwice@oswiata.org.pl

Sekretariat

Sekretariat jest czynny codziennie od godz. 700 do godz. 1500.
Sekretariat prowadzą pani: Joanna Korman

Dyrektor szkoły mgr Iwona Pochopień przyjmuje strony w środę od godziny 1500 do godz. 1630
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]