W roku szkolnym 2016/2017 w szkole jest 21 oddziałów.

Edukacja wczesnoszkolna - 12 oddziałów

Klasy czwarte - 3 oddziały

Klasy piąte - 3 oddziały

Klasy szóste - 3 oddziały
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]