Dyrekcja Szkoły

Dyrektor: mgr Iwona Pochopień
Wicedyrektor: mgr Iwona Cieślik-Guła

Grono Pedagogiczne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr Daria Baran
mgr Katarzyna Dróbka
mgr Beata Wiśniewska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Adamczyk
mgr Daria Baran
mgr Bożena Doluk-Michałowska
mgr Elżbieta Jaworska
mgr Jolanta Kureczko
mgr Katarzyna Poloczek
mgr Anna Surlas
mgr Elżbieta Trybała
dr Urszula Więckowska
mgr Beata Wiśniewska
mgr Halina Wojciechowska
mgr Alina Wyklińska

Język polski
mgr Katarzyna Dróbka
mgr Agnieszka Just
mgr Iwona Kotniewicz
mgr Halina Leszczyńska

Historia i społeczeństwo
mgr Irena Kunas

Język angielski
mgr Joanna Hus
mgr Agnieszka Just
mgr Monika Pieloch
mgr Małgorzata Pociask

Matematyka
inż. Monika Gałus
mgr Anna Orlicka

Przyroda
mgr Danuta Szyp
mgr Elżbieta Jaworska
Plastyka
mgr Sylwia Malcharczyk
Zajęcia techniczne
mgr Sylwia Malcharczyk

Muzyka
mgr Magdalena Zygała
Zajęcia komputerowe
mgr Iwona Cieślik-Guła
mgr Iwona Pochopień
mgr Anna Surlas
mgr Iwona Kotniewicz

Wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Gregorczyk
mgr Elżbieta Holik
mgr Bartosz Kowal
mgr Paweł Pfeifer (trener klasy sportowej)
mgr Anna Świszcz (trener klasy sportowej)

Religia
mgr Donata Klimaszewska
mgr Luiza Kolasińska
mgr Irena Kunas

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bożena Doluk-Michałowska
mgr Katarzyna Poloczek
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]