Uczniowie reprezentujący SP14 w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w 2012 r.


      
 Pokaz slajdów