Dokumenty szkolne


  1. Regulamin organizowania wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach (format pdf)
  2. Regulamin organizowania dyskotek szkolnych w SP 14 (format pdf)
  3. Raport z ewaluacji całościowej
  4. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach na lata 2016-2019
  5. Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w szkole
[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]