Regulamin Biblioteki Szkolnej


  1. Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. W bibliotece obowiązuje cisza.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 4 tygodni.
  4. Za przetrzymywanie książek ustanawia się karę w formie drobnych darów (np. materiałów biurowych) dla biblioteki.
  5. Książki należy szanować.
  6. Za książkę zniszczoną lub zgubioną należy odkupić książkę o aktualnej wartości w księgarskiej.
  7. Księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
  8. Do biblioteki przychodzi się bez kurtek i tornistrów.
  9. Z biblioteką szkolną należy rozliczyć się do 10 czerwca każdego roku szkolnego i w każdym przypadku zmiany szkoły, a nauczyciele i pracownicy w każdy przypadku zmiany pracy.

 <<     powrót  >> 

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]