Ludmiła Tarajowa
- patronka naszej Biblioteki Szkolnej


[Rozmiar: 4790 bajtów]Była pierwszą nauczycielką języka polskiego i pierwszą bibliotekarką w powojennej szkole. Urodziła się w 1887 roku w Śniatyniu (Ukraina). Seminarium nauczycielskie ukończyła w Tarnowie. W 1945 roku w ramach repatriacji przyjechała do Gliwic i od maja tegoż roku uczyła w naszej szkole.
To ona pierwsza zabiegała o to, aby w szkole powstała biblioteka, a uczniowie mogli obcować z polską książką. Była osobą pracowitą. Oprócz funkcji nauczycielki i bibliotekarki do jej obowiązków należała opieka nad samorządem szkolnym, świetlicą, PCK oraz szkolnym kołem Odbudowy warszawy. Prowadziła też kółko Języka Polskiego i Kółko Recytatorskie. Organizowała konkursy czytelnicze, loterie, kiermasze i wieczornice poezji. Napisała Kronikę Szkoły. Zmarła 1967 roku.

 <<     powrót  >> 

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]