Historia Biblioteki

Po II wojnie światowej w 1945 roku 330 uczniów (chłopców) rozpoczęło nowy rok szkolny w budynku późniejszej Szkoły Handlowej. Brakowało książek do nauki, dlatego zaczęto czynić pierwsze starania o ich zakupienie dla szkoły. W 1946 roku zakupiono pierwsze 130 książek i utworzono bibliotekę szkolną. Pierwszym bibliotekarzem została pani Ludmiła Tarajowa. Przez następne lata biblioteka podejmowała różne akcje (np. zorganizowanie w Domu Kultury przedstawienia dla rodziców), z których dochód przeznaczono na potrzeby biblioteki.
W roku 1953 zbiory liczyły już 1680 egzemplarzy książek. W kolejnych latach biblioteka organizowała różne konkursy czytelnicze, pięknego czytania, loterie, kiermasze książek, wieczornice poezji, których celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania. W roku szkolnym 1956/57 księgozbiór liczył 2285 woluminów.
W 1972 roku stanowisko bibliotekarza objęła pani Helena Borowik. W 1973 szkoła i tym samym biblioteka została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Jedności.
W latach 1973-85 biblioteka szkolna mieściła się w dwóch oddzielnych pomieszczeniach w skład, których wchodziła wypożyczalnia i czytelnia. Liczba książek wzrosła w tym czasie do 15986 egzemplarzy, zaczęto tworzyć katalogi biblioteczne. Powołano aktyw biblioteczny i łączników klasowych, oraz utworzone zostało kółko biblioteczne. Biblioteka była również organizatorem licznych imprez czytelniczych i szkolnych. W roku szkolnym 1985/86 rozdzielono szkołę na SP 14 i SP 34. Biblioteka została przeniesiona wtedy do jednego pomieszczenia. Funkcję bibliotekarza objęła pani Renata Pawłowska.
W 1988/89 wprowadzono dwa etaty biblioteczne, drugim bibliotekarzem została pani Barbara Kiszkowska. W kolejnych latach biblioteka prowadziła aktywną działalność na terenie szkoły. Starano się przybliżyć dzieciom i młodzieży książkę i czasopisma poprzez liczne wystawy okolicznościowe, kiermasze książek, konkursy i loterie fantowe. Tradycją stały się obchody Dni Oświaty, Książki i Prasy. Przeprowadzono remont i inwentaryzację biblioteki.
W roku szkolnym 1993/94 drugi etat objęła pani Dorota Kocyba. W 1995/96 roku obchodzono 50-lecie Szkoły i Biblioteki. 8 maja 1996 z okazji 50-lecia Biblioteki nadano bibliotece imię Ludmiły Tarajowej - pierwszej bibliotekarki w powojennej historii szkoły. W uroczystościach udział wziął syn pani Ludmiły - Tadeusz Taraj.
W 1996 roku w październiku biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń, które pozyskano po zaadoptowaniu mieszkania byłego pracownika szkoły. W skład pomieszczeń bibliotecznych oprócz wypożyczalni weszła jeszcze mała czytelnia - pokoik pracy bibliotekarza.
W następnych latach biblioteka była inicjatorem licznych imprez czytelniczych. Tradycją stały się 3-etapowe "Igrzyska Olimpijskie Greków i Rzymian" dla klas V, uroczyste pasowanie na czytelników dzieci klas I. Organizowano również konkursy, audycje, wystawy. Biblioteka sprawowała opiekę nad gazetką szkolną. Od 1999 w bibliotece pracują panie Dorota Woźny i Elżbieta Tomala.

powrót  >> 

[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]