logo-3x3 (26 kB)

sz (47 kB)
 Ogłoszenia


1budzet_obywatelski (51 kB)

AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNIC II

projektmds1 (22 kB)

Projekt jest:
- skierowany do Uczniów i Uczennic z klas IV-VI oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach
- realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice
- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnieni dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Projekt realizowany będzie w terminie od 1/09/16 do 31/08/18.
W dniach od 5 do 8 września br. dyżur w szkole będzie pełnić koordynator projektu dla wszystkich zainteresowanych projektem.
05.09.2016 r. (poniedziałek)- godz. od 7:45 do 9:00
06.09 2016 r. (wtorek) - godz. od 15:00 do 16:30
07.09.2016 r. (środa) - godz. od 7:45 do 9:00
08.09.2016 r. (czwartek) - godz. od 14:00 do 15:00


W ramach projektu będą realizowane różne akademie:

Akademie Powtórek
- Akademia Edukacyjno - Wyrównawcza
- Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyka + wycieczka do Centrum Kopernika
- Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyka dla klas 6
- Akademia Powtórek: Zajęcia Logopedyczno - terapeutyczne
- Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - angielski dla klas 6
- Akademia Powtórek: Zajęcia wyrównawcze - Matematyczno - przyrodnicze

Akademie rozwoju
- Akademia Eksperymentariuszy + wyjazdy naukowe
- Akademia Herosi
- Akademia Arteterapii
- Akademia Młodego Anglisty
- Akademia Doświadczeń Matematycznych
- Akademia Cyfrowej Kreacji
- Akademia Robolab + wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie
- Akademia Zdrowego Kręgosłupa - gimnastyka korekcyjna + basen 10h

Indywidualne wsparcie ucznia
- Tyflopedagogika-zajęcia indywidualne
- Biofeedback
- IWP - Indywidualne Wsparcie Psychoterapeutyczne
- Akademia Młodego Przedsiębiorcy
- Coaching dla dzieci

Uprzejmie informujemy Rodziców i Uczniów

Szkoły Podstawowej nr 14

iż uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 odbędzie się

w dniu 1 września 2016 r. o godzinie 9:15 na boisku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy


Informujemy, że stołówka szkolna będzie czynna od 5 września 2016 roku.
Cena obiadu wynosi 4 zł (wsad do kotła). Zapisy na obiad u Intendenta od 1 września 2016 r.


Najbliższe imprezy w Gliwicach